Цикли тематичного удосконалення – вид підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних працівників метою якого є визначення рівня знань і практичних навичок спеціалістів із присвоєнням (підтвердженням) фаху шляхом подальшої атестації. На цикли тематичного удосконалення направляються фахівці, що не проходять атестацію на кваліфікаційну категорію. Тривалість циклів тематичного удосконалення від 2 тижнів (для освітнього ступеня молодший спеціаліст) до 1 місяця (для освітніх ступенів спеціаліст та магістр). Періодичність проходження циклів тематичного удосконалення не рідше 1 разу на 5 років. Цикли тематичного удосконалення проводяться за фахом:

– «загальна фармація»,

– «організація та управління фармацією»,

– «контрольно-аналітична фармація»,

– «клінічна фармація» (для освітньої програми – «клінічна фармація»)

Цикл підвищення кваліфікації Обсяг годин та кредитів Термін проведення
Кафедра КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
Особливості викладання фармакології та клінічної фармакології у вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти: фокус на інтеграцію до Європейської зони вищої освіти 156 годин (1 місяць) по мірі формування груп
Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні підходи раціонального застосування лікарських засобів 156 годин (1 місяць) по мірі формування груп
Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків 75 год. (2 тижні) по мірі формування груп
Сучасні клініко-фармакологічні та організаційно-економічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів 75 год. (2 тижні) по мірі формування груп
Кафедра ОРГАНІЗАЦІЇ, ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ
Управління фармацевтичними закладами: практики сталого розвитку (для фармацевтів) 75 год. (2 тижні)

по мірі формування груп

Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів (для асистентів фармацевтів) 75 год. (2 тижні) по мірі формування груп
Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів (для фармацевтів) 75 год. (2 тижні) по мірі формування груп
Кафедра ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІКІВ
Організація фармацевтичного забезпечення та контролю якості ліків (для фармацевтів) 72 год. (2 тижні)

по мірі формування груп

Організація обігу лікарських засобів у фармацевтичних закладах (для асистентів фармацевтів) 72 год. (2 тижні)

по мірі формування груп

Організація фармацевтичної діяльності спеціалістів фармації (для фармацевтів) 72 год. (2 тижні)

по мірі формування груп

Міжнародні стандарти фармацевтичної системи якості 72 год. (2 тижні)

по мірі формування груп

Особливості виробничої діяльності закладів служби крові в умовах воєнного стану 75 годин (2 тижні) по мірі формування груп