Цикли тематичного удосконалення – вид підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних працівників метою якого є визначення рівня знань і практичних навичок спеціалістів із присвоєнням (підтвердженням) фаху шляхом подальшої атестації. На цикли тематичного удосконалення направляються фахівці, що не проходять атестацію на кваліфікаційну категорію. Тривалість циклів тематичного удосконалення від 2 тижнів (для освітнього ступеня молодший спеціаліст) до 1 місяця (для освітніх ступенів спеціаліст та магістр). Періодичність проходження циклів тематичного удосконалення не рідше 1 разу на 5 років. Цикли тематичного удосконалення проводяться за фахом:

– «загальна фармація»,

– «організація та управління фармацією»,

– «контрольно-аналітична фармація»,

– «клінічна фармація» (для освітньої програми – «клінічна фармація»)

Цикл підвищення кваліфікації Обсяг годин та кредитів Термін проведення
Кафедра ЗАГАЛЬНОЇ ФАРМАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЛІКІВ
Організаційні та загальнофармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах 156 годин (1 місяць)

19.05 -17.06.2022

Актуальні питання діяльності спеціаліста з відпуску та застосування ліків у сучасних умовах господарювання 72 год. (2 тижні)  
Кафедра КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
Особливості викладання фармакології та клінічної фармакології у вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти: фокус на інтеграцію до Європейської зони вищої освіти 156 годин (1 місяць)  
Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні підходи раціонального застосування лікарських засобів 156 годин (1 місяць)

16.05-15.06.2022

Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків 72 год. (2 тижні)

11.04-25.04.2022

13.05-27.05.2022

30.05-14.06.2022

Кафедра ПРОМИСЛОВОЇ ФАРМАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ
Організація діяльності фармацевтичних закладів охорони здоров’я за стандартами належних практик 156 годин (1 місяць) 05.04 – 05.05.2022
Особливості виробничої діяльності закладів служби крові в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій 156 годин (1 місяць) 18.04.-18.05.2022
Актуальні питання виготовлення, зберігання та реалізації фармацевтичної продукції в умовах належних практик 72 год. (2 тижні)  
Актуальні питання фармацевтичної розробки, промислового виробництва та забезпечення якості лікарських засобів 156 годин (1 місяць)  
Кафедра УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
Спеціалізація “Організація і управління фармацією” 315 год. (2 місяці)

21.02.2022-20.04.2022 

Управління фармацевтичними закладами: від створення до сталого розвитку 156 годин (1 місяць)

19.05.2022-17.06.2022

Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку 156 годин (1 місяць)  
Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів 72 год. (2 тижні) 31.05-13.06.2022
Кафедра ЯКОСТІ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІКІВ
Новітні напрямки розвитку та удосконалення системи забезпечення якості у фармації 156 годин (1 місяць)  
Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості лікарських засобів 156 годин (1 місяць)  
Актуальні питання організації відпуску та контролю якості лікарських засобів і лікарської рослинної сировини 72 год. (2 тижні)