Цикли тематичного удосконалення – вид підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних працівників метою якого є визначення рівня знань і практичних навичок спеціалістів із присвоєнням (підтвердженням) фаху шляхом подальшої атестації. На цикли тематичного удосконалення направляються фахівці, що не проходять атестацію на кваліфікаційну категорію. Тривалість циклів тематичного удосконалення від 2 тижнів (для освітнього ступеня молодший спеціаліст) до 1 місяця (для освітніх ступенів спеціаліст та магістр). Періодичність проходження циклів тематичного удосконалення не рідше 1 разу на 5 років. Цикли тематичного удосконалення проводяться за фахом:

– «загальна фармація»,

– «організація та управління фармацією»,

– «контрольно-аналітична фармація»,

– «клінічна фармація» (для освітньої програми – «клінічна фармація»)

Цикл підвищення кваліфікації Обсяг годин та кредитів Термін проведення
Кафедра КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
Особливості викладання фармакології та клінічної фармакології у вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти: фокус на інтеграцію до Європейської зони вищої освіти 156 годин (1 місяць)  
Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні підходи раціонального застосування лікарських засобів 156 годин (1 місяць)  
Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків 72 год. (2 тижні)  
Сучасні клініко-фармакологічні та організаційно-економічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів 156 годин (1 місяць) 01.11. – 30.11.2022 р.
Кафедра ПРОМИСЛОВОЇ ФАРМАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ
Організація діяльності фармацевтичних закладів охорони здоров’я за стандартами належних практик 156 годин (1 місяць) 17.11.2022 – 19.12.2022 рр.
Особливості виробничої діяльності закладів служби крові в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій 156 годин (1 місяць)  
Актуальні питання виготовлення, зберігання та реалізації фармацевтичної продукції в умовах належних практик 72 год. (2 тижні) 10.10.2022 – 24.10.2022 рр.
Актуальні питання фармацевтичної розробки, промислового виробництва та забезпечення якості лікарських засобів 156 годин (1 місяць) 20.09.2022-26.10.2022
Кафедра УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
Управління фармацевтичними закладами: від створення до сталого розвитку 156 годин (1 місяць) 24.11.2022 – 23.12.2022
Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку 156 годин (1 місяць)  
Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів 72 год. (2 тижні) 15.11.2022 – 28.11.2022
Кафедра ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКІВ
Новітні напрямки розвитку та удосконалення системи забезпечення якості у фармації 156 годин (1 місяць)  
Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості лікарських засобів 156 годин (1 місяць)  
Актуальні питання організації відпуску та контролю якості лікарських засобів і лікарської рослинної сировини 72 год. (2 тижні)  
Організаційні та загальнофармацевтичні аспекти діяльності спеціалістів фармації в сучасних умовах 156 годин (1 місяць)  
Актуальні питання діяльності спеціаліста з відпуску та застосування ліків у сучасних умовах господарювання 72 год. (2 тижні)