Цикл тематичного удосконалення: «УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ: ПРАКТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» (ФАРМАЦЕВТИ)

Тривалість: 2 тижня (75 годин)

Мета циклу: набуття нових та розвиток загальних і фахових компетентностей, необхідних для ефективного та якісного здійснення практичної діяльності з управління аптечними закладами з метою подальшого підвищення професійних знань та практичних навичок спеціалістів фармації, підтримання сучасного рівня підготовки й удосконалення їх професійної майстерності за фахом «Організація та управління фармацією».

Цикл призначений для керівників фармацевтичних (аптечних) закладів та їх заступників, керівників структурних підрозділів, фармацевтів, які зараховані до резерву на заміщення управлінських посад в аптечних закладах.

Коротка анотація до циклу: Основним завданням циклу є удосконалення загальних та фахових компетентностей, які базуються на поглибленні професійних знань, умінь та навиків зі спеціальності «Загальна фармація» за спеціальністю «Організація і управління фармацією» в системі післядипломної освіти. Програма навчання циклу містить навчальні матеріли з п’яти основних курсів: «Управління та економіка фармації», «Фармацевтична технологія», «Якість, стандартизація та сертифікація ліків», «Клінічна фармація», «Фармакогнозія» і розділу «Спеціальна підготовка». Більшість навчального часу циклу відведено опануванню основного курсу «Управління та економіка фармації», який містить низку навчальних тем і елементів, актуальних для удосконалення професійної компетенції фармацевтів, які обіймають керівні посади в аптечних закладах.

До програми включені питання сучасного стану фармацевтичного забезпечення населення України, організаційно-психологічних аспектів управлінської діяльності та компетентнісний підхід до управління персоналом фармацевтичних закладів. 

Розглянуті ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо виробництва ЛЗ, оптової, роздрібної торгівлі ЛЗ: загальна структура, гармонізація з вимогами Належної виробничої практики (GMP) та Належної практики дистрибуції (GDP). 

Цікавим для фахівців фармації буде розгляд питань законодавчого регулювання обігу лікарських засобів і медичних виробів в аптечних закладах, реклами лікарських засобів, фармацевтичного маркетингу, кредитно-фінансової системи та оподаткування фармацевтичних закладів тощо. 

Включені актуальні питання діагностики ефективності і результативності діяльності спеціалістів фармації та аналіз витрат часу в системі тайм-менеджменту. Розглянуті питання управління конфліктами та практичної медіації у фармацевтичній діяльності. 

Програмою передбачено вивчення тем щодо здійснення правового регулювання трудових відносин  в аптечних закладах, проведення аналізу і планування господарської та фінансової діяльності аптечного закладу, оподаткування та кредитування аптечних закладів, а також інформаційним технологіям та кібербезпеці у діяльності спеціалістів фармації. 

У процесі реалізації програми також приділено увагу питанням надання першої долікарської допомоги при невідкладних станах у надзвичайних ситуаціях, розглянута система лікувально-евакуаційних заходів та етапи медичної евакуації, тощо.

Програма циклу:

 • Ліцензування фармацевтичної діяльності. Підприємницька діяльність аптечного закладу 
 • Законодавче регулювання обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення в аптечних закладах
 • Формування системи соціально ефективних цін на лікарські засоби. Оцінка медичних технологій (ОМТ)  (англ. –  Health Technology Assessment – НТА) як система забезпечення доступності медичної та фармацевтичної допомоги 
 • Раціональне використання лікарських засобів за даними доказової медицини та фармакоекономіки 
 • Особливості рекламування фармацевтичної продукції
 • Компетентнісний підхід до управління персоналом фармацевтичних закладів
 • Особистий тайм менеджмент спеціалістів фармації та корпоративне управління часом у фармацевтичних закладах
 • Управління конфліктами та практична медіація у фармацевтичній діяльності
 • Правове регулювання трудових відносин  в аптечних закладах
 • Аналіз і планування господарської та фінансової діяльності аптечного закладу. 
 • Оподаткування та кредитування аптечних закладів 
 • Інформаційні технології та кібербезпека у діяльності спеціалістів фармації
 • Надання першої долікарської допомоги при невідкладних станах у надзвичайних ситуаціях

Контролюючі заходи – базовий, поточний контроль та тестовий іспит. Успішне складання комп’ютерного іспиту передбачає 60 % правильних відповідей.

КОЖЕН МАЄ БОРОНИТИ ДЕРЖАВУ НА СВОЄМУ МІСЦІ

Доки наші захисники дають опір ворогу на фронті, ми з вами працюємо на виконання соціальної місії, яка є особливо важливою у воєнний час: безперебійного забезпечення українців необхідними товарами аптечного асортименту. 

З перших днів війни кафедра УЕФ робить апгрейд матеріалу, який представлений у циклах тематичного удосконалення згідно змін, пов’язаних з введенням военного часу. Це допоможе аптекам пристосовуватись до умов военного часу і використовувати отримані професійні знання для підтримки здоров’я українців. 

Ми намагаємося бути максимально корисними та допомогати у досягненні нашої спільної головної мети – перемоги!