Спеціалізація  форма вторинної  спеціалізації фармацевтичних працівників  за фармацевтичними спеціальностями з метою забезпечення набуття фармацевтами  спеціальності,  не передбаченої для підготовки в інтернатурі.  Фармацевтичний працівник має право проходити спеціалізацію з декількох спеціальностей за наявності виробничої необхідності. Проходження циклу спеціалізації має передувати зарахуванню на посаду з відповідної спеціальності або здійсненню професійної діяльності за певною спеціальністю.

Проводиться на циклах спеціалізації в закладах вищої (післядипломної) освіти після закінчення інтернатури . Фармацевтичні працівники, які виконали навчальний план та програму спеціалізації, підлягають атестації на визначення рівня знань та практичних навичок з присвоєнням відповідного звання з конкретної спеціальності. 

Цикл підвищення кваліфікації

Обсяг годин та кредитів Термін проведення
Кафедра УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
Спеціалізація “Організація і управління фармацією” 315 год. (2 місяці) 21.10.2022 – 16.12.2022
Кафедра ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКІВ
Організація та управління фармацією 315 год. (2 місяці) 10.11.2022-20.01.2023.