ВИДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Цикли передатестаційної підготовки

Цикли тематичного удосконалення

Цикли підвищення кваліфікації викладачів ЗВО