Цикл тематичного удосконалення «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ» (АСИСТЕНТИ ФАРМАЦЕВТІВ)

Тривалість:        2 тижні (75 години)

Мета циклу: підвищення кваліфікації спеціалістів фармації за організаційно-економічними аспектами діяльності фармацевтичних закладів та їх структурних підрозділів на фармацевтичному ринку.

Цикл призначений для працівників фармацевтичних закладів з фармацевтичною освітою.

Коротка анотація до циклу: Програма циклу тематичного удосконалення «Організаційно-економічні аспекти діяльності фармацевтичних закладів» містить два розділи: «Загально-організаційні підходи до управління діяльністю фармацевтичного закладу» та «Економічні питання організації діяльності фармацевтичних закладів», які передбачають розгляд низки навчальних тем і елементів, актуальних для удосконалення професійної компетентності працівників фармацевтичних закладів з фармацевтичною освітою.

До програми включені практичні питання управління фармацевтичним сектором та фармацевтичними закладами, окремі аспекти управління персоналом, зокрема й управління часом та власною ефективністю. Цікавим для фахівців фармації буде розгляд економічних та правових питань здійснення фармацевтичної діяльності, а також відпуску та забезпечення контролю якості лікарських засобі та медичних виробів, їх розміщення та правилам мерчандайзингу, інформаційного забезпечення. Програмою передбачено вивчення тем щодо використання фармакоекономічних методів у роботі з відвідувачами та основ реімбурсації, заробітної плати тощо.

Програма циклу (фрагменти програми):

  • Законодавче регулювання обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення в аптечних закладах.
  • Фармакоекономіка та клініко – фармакологічні характеристики з фармацевтичною опікою при окремих випадках.
  • Реклама лікарських засобів та мерчендайзінг в аптечних закладах.
  • Самоменеджмент і тайм- менеджмент. Ефективне ділове спілкування.
  • Економічні аспекти діяльності аптечних закладів.
  • Інформаційні і комп’ютерні технології у фармації.

Контролюючі заходи – базовий, поточний контроль та тестовий іспит. Успішне складання комп’ютерного іспиту передбачає 60 % правильних відповідей.