Угода з умови використання сайту визначає умови та правила використання веб сайту ipksf.nuph.edu.ua та прикладних програм до нього (далі Сайт ІПКСФ) з метою цільового використання Сайту та доступу до особистого кабінету Користувача.
Угода укладається між Вами (далі Користувач) та Національним фармацевтичним університетом (далі Адміністрація) і регулює усі способи використання Сайту та Програм, які знаходяться у розпорядженні та в управлінні Адміністрації, усі види послуг, що надає Адміністрація завдяки
Сайту та Програмам.

 1. Загальні положення
  1.1. Сайт ІПКСФ надає користувачам ряд послуг, включно з, проте не обмежуючись, – підвищенням кваліфікації тощо фахівцями у галузі охорони здоров’я та платформою для спілкування новинами, довідковими ресурсами, персоналізованої контентом, безперервною, професійною фармацевтичною освітою (далі Послуги).
  1.2. Послуги надаються Користувачам Сайту ІПКСФ відповідно до цієї Угоди користувача (далі Угода).
  1.3. Використання Сайту свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди користувача повністю і підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.
  1.4. Використовувати Сайт та Програми дозволено тільки особі, яка прийняла усі умови цієї Угоди.
  1.5. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з умовами цієї Угоди перед використанням Сайту та Програм.
  1.6. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами цієї Угоди (повністю або частково), то права Користувача не можуть бути надані Вам, також Вам забороняється використовувати Сайт або Програми, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті ІПКСФ й будь-які Послуги, які надаються в рамках Сайту ІПКСФ та Програм.
  1.7. Умови визначеній в цій Угоді поширюються на всіх Користувачів Сайту – як на Користувачів, що не мають облікового запису на Сайті (незареєстрований Користувач) так і на Користувачів, що мають будь який обліковий запис, будь-якого з доступних видів.
  1.8. Ця Угода є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Відвідуючи наш Сайт і працюючи з його змістом, Ви повністю приймаєте умови цієї Угоди, підтверджуєте свою ознайомлення з ними і приймаєте на себе зобов’язання щодо їх дотримання.
 2. Визначення термінів:
  2.1. Адміністрація (власник Сайту ІПКСФ) виконує певні адміністративні функції із стеження за працездатністю Сайту ІПКСФ, сервера, устаткування і програм, на якому знаходиться Сайт, стежить за своєчасним оновленням інформації.
  2.2. Користувач – фахівець в галузі охорони здоров’я (не практикуючий) та/або працівник системи охорони здоров’я (практикуючий), який користується Сайтом ІПКСФ .
  2.3. Угода Користувача – ця Угода, а також усі подальші зміни і доповнення до неї.
  2.4. Налаштування – набір персональних налаштувань Користувача, визначених на його розсуд під час реєстрації на Сайті або під час подальшої зміни налаштувань, який дозволяє Користувачеві керувати своїми логінами, паролями, контактною інформацією, а також видаленням свого облікового запису.
  2.5. Інформація на Сайті ІПКСФ. Будь-яка інформація, розміщена на Сайті ІПКСФ, що включає відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання, результати інтелектуальної діяльності, а також інші дані, відповідно до законодавства України. Використання інформації на Сайті ІПКСФ будь-якими способами допускається тільки за умови дотримання
  обмежень, встановлених чинним законодавством України, цією Угодою та ліцензійним договором про надання права використання Сайту, який буде надано на запит Користувача.
  2.6. Інформаційні повідомлення. Будь-яка інформація, що не суперечить законодавству України, яка може надаватися Користувачам виключно з метою інформування.
  2.7. Використання Сайту ІПКСФ. Дозволене цією Угодою використання Сайту ІПКСФ за функціональним призначенням.
  2.8. Реєстрація на Сайті ІПКСФ – безкоштовна, добровільна з боку Користувача процедура, яка полягає у поповненні бази даних Користувачів інформацією про нового Користувача і надання
  йому права на користування Сайтом ІПКСФ. Реєстрація здійснюється відповідно до цієї Угоди в декілька етапів і включає в себе надання Користувачем достовірної інформації про себе.
  2.9. Програми (прикладні програми) – програмні продукти, які можуть бути задіяні та використані на Сайті ІПКСФ Адміністрацією для повноцінного функціонування Сайту ІПКСФ та участі у ньому Користувача.
  2.10. Партнери – будь-які фізичні чи юридичні особи, пов’язані з Адміністрацією договірними взаємовідносинами, яким надається право на розміщення на сайті інформації, що не суперечить законодавству та цілям Сайту, а також чиї Інформаційні повідомлення (включно з
  Інформаційними повідомленнями, оприлюдненими від їхнього імені або в їхніх інтересах) можуть демонструватися та/або відправлятися Користувачам.
  2.11. Власник. Власник домену – Національний фармацевтичний університет.
  2.12. Особистий кабінет Користувача Розділ Сайту ІПКСФ, в якому міститься особиста інформація Користувача, а також інші анкетні дані, правом розміщення яких володіє тільки Користувач. На цей розділ надходить конфіденційна інформація (зокрема особисті результати
  тестування та інші результати, які можуть надаватись Користувачу за результатами його активних дій на Сайті/виконанні певних дій). Один Користувач може мати лише один Обліковий запис Користувача.
  2.13. Дані авторизації. Логін та пароль Користувача, необхідні для ідентифікації Користувача під час використання Сайту ІПКСФ або Програм і отримання доступу до персоналізованої інформації (зокрема до Особистого кабінету Користувача) та/або до додаткових можливостей.
  2.14. Безперервний професійний розвиток фахівців – добровільна участь Користувача у програмі безперервної медичної (фармацевтичної) освіти або подальшої освіти (та інших програмах), доступної Користувачеві через Сайт ІПКСФ.
  2.15. Cookie. Фрагмент даних, згенерований Сайтом ІПКСФ й збережений у комп’ютері (браузері) Користувача у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних, крім необхідних для авторизації та забезпечення безперебійного роботи користувача і можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент.
 3. Предмет Угоди
  3.1.  Адміністрація дозволяє Користувачеві переглядати і завантажувати інформацію з Сайту ІПКСФ виключно в освітніх цілях та з метою особистого некомерційного використання.
  Забороняється змінювати матеріали сайту або поширювати їх з будь-якою іншою метою. Будь-яке використання інформації з Сайту ІПКСФ на інших сайтах, ресурсах або в комп’ютерних мережах забороняється.
  3.2. Інформація та Послуги, які Користувач отримує за допомогою Сайту ІПКСФ, надаються лише в освітніх та інформаційних цілях, якщо інше не буде передбачено цією Угодою.
  3.3. Інформація та Послуги, які Користувач отримує за допомогою Сайту ІПКСФ, можуть використовуватися Користувачем у професійній діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, з метою надання консультацій у сфері охорони здоров’я та/або медичної допомоги,
  проте відповідальність за таку допомогу (консультацію) чи її наслідки цілком належить Користувачу.
  3.4. Відповідно до цієї Угоди Користувач гарантує, що використовуватиме Сайт ІПКСФ у своїй професійній діяльності виключно в інформаційних цілях, а всі рішення під час проведення профілактики, діагностики, лікування та реабілітації приймаються Користувачем неупереджено та
  самостійно і відповідальність за всі наслідки такого рішення несе виключно Користувач.
  3.5. Користувачі несуть виключну відповідальність за оцінку та власне сприйняття інформації, отриманої з Сайту ІПКСФ, та використання або неправильне використання такої інформації на власний розсуд.
  3.6. Користувачі несуть відповідальність за дотримання законодавства України та стандартів професійної практики, включаючи, але не обмежуючись медичної та фармацевтичної практик.
  3.7. Сайт ІПКСФ може містити посилання на інші веб-сайти або ресурси Партнерів.
  Адміністрація, не несе відповідальності за такі веб-сайти та ресурси, зокрема, щодо їх доступності, а також законності, повноти та коректності поширеної на них інформації.
  3.8. Цільове використання Сайту ІПКСФ – отримання освітньої та довідкової інформації, участь у програмах, метою яких є покращення здоров’я українського народу, а також які мають на меті надати Користувачу можливість отримувати інформацію про можливі переваги від співпраці з іншими ресурсами чи Програмами Сайту (не встановлюючи їх межі, але не гарантуючі жодної кількості таких переваг, про що має бути підписана Сторонами окрема Угода).
 4. Порядок отримання доступу
  4.1. З метою отримання повного доступу до Сайту ІПКСФ, Користувач реєструє обліковий запис на Сайті ІПКСФ.
  4.2. Для реєстрації Користувач надає своє ім’я та адресу електронної пошти. Користувач має вказати пароль, який буде надавати доступ до облікового запису Користувача.
  4.3. Користувач погоджується, що його реєстраційні дані є правдивими, точними та актуальними, і зобов’язується негайно оновлювати свою реєстраційну інформацію при її змінах.
  4.4. Після реєстрації, з метою отримання повного доступу до інформації, Послуг Сайту ІПКСФ та його Програм, Користувач зобов’язаний надати Адміністрації Сайту ІПКСФ запитувану інформацію.
  4.5. Користувач погоджується, що надані ним дані та інформація є достовірними, точними та актуальними, і зобов’язується негайно оновлювати ці дані та інформацію при їх змінах.
  4.6. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки свого імені Користувача та паролю до облікового запису Сайту.
  4.7. Користувач несе відповідальність за всі дії, які відбуваються під його обліковим записом.
  4.8. Адміністрація не несе відповідальності за несанкціонований доступ до інформації облікового запису та інформації Користувача на клієнтської стороні Користувача.
  4.9. Повний доступ до Сайту ІПКСФ мають тільки Користувачі, якими було надано підтвердження свого професійного статусу. Тобто, Користувачі, які мають вищу медичну (в т.ч. фармацевтичну) освіту, підтвердивши професійний статус у порядку, передбаченому цією Угодою.
  4.10. Для підтвердження професійного статусу Користувач надає Адміністрації інформацію про своє місце роботи із зазначенням контактних даних роботодавця.
  4.11. Адміністрація підтверджує професійний статус Користувача після перевірки наданої Користувачем інформації з урахуванням часу необхідного для такої перевірки.
  4.12. Якщо при перевірці наданої Користувачем інформації буде виявлено надання недостовірної або свідомо інформації, що не відповідає дійсності, Адміністрація відмовляє такому Користувачеві в підтвердженні професійного статусу, а також залишає за собою право видалити
  реєстрацію Користувача з Сайту ІПКСФ.
  4.13. Видалення Адміністрацією Користувача з Сайту ІПКСФ не потребує з боку Адміністрації спеціальних роз’яснень.
  4.14. Адміністрація має право на свій розсуд обмежувати доступ Користувачів, які не підтвердили свій професійний статус, до окремих розділів Сайту ІПКСФ, а також обмежувати можливості використання Сайту ІПКСФ.
 5. Права та обов’язки Користувачів та Адміністрації
  5.1. Користувач та Адміністрація при використанні Сайту ІПКСФ зобов’язуються дотримуватись чинного законодавства України та наведених нижче правил.
  5.2. Права та обов’язки Користувача
  5.2.1. Користувач може використовувати Сайт ІПКСФ виключно в межах тих прав і тими способами, які встановлені даною Угодою та іншими правилами, які розміщено Адміністрацією на Сайті ІПКСФ.
  5.2.2. Користувач має право використовувати Сайт ІПКСФ з урахуванням наступних обмежень і правил:
  – використання облікового запису на Сайті ІПКСФ може здійснюватися виключно особисто Користувачем;
  – вся інформація, що розміщується Користувачем, повинна відповідати (медичній, фармацевтичній, технічній, інформаційній та освітній) тематикам Сайту ІПКСФ. Адміністрація на свій розсуд визначає відповідність інформації, що розміщується Користувачем, має право
  видаляти невідповідну інформацію без попереднього повідомлення Користувача;
  – забороняється розміщення інформації, що порушує права третіх осіб на інформацію або на результати інтелектуальної діяльності. Під даним обмеженням розуміється заборона на копіювання будь-якої інформації без згоди правовласника;
  – допускається цитування в оригіналі і в перекладі в наукових чи інформаційних цілях правомірне оприлюднених творів, включаючи відтворення уривків з газетних і журнальних статей у формі оглядів преси, в обсязі, виправданому метою цитування, але не більше чверті авторського тексту публікації.
  5.2.3. Користувачеві забороняється:
  – підробляти заголовки чи здійснювати інше маніпулювання, для обходу обмежень встановлених для доступу до Сайту ІПКСФ;
  – вчиняти спроби обійти будь-які захисні технологічні заходи, пов’язані з використанням Сайту ІПКСФ;
  – надсилати, завантажувати, передавати або іншим способом розповсюджувати інструменти впливу на трафік, а також “ланцюжки, піраміди”, рекламу або спам;
  – збирати інформацію про інших Користувачів, включаючи особисті та контактні дані;
  – застосовувати Сайт ІПКСФ для здійснення будь-якої підприємницької діяльності або будь-якої діяльності, спрямованої на одержання доходу (крім дій, що передбачені окремими Угодами між Користувачем та Сайтом ІПКСФ);
  – завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність інших Користувачів і третіх осіб, без законних прав на таке використання;
  – завантажувати, зберігати, публікувати на Сайті ІПКСФ інформацію з інших ресурсів мережі Інтернет, а також копіювати, поширювати і надавати доступ до інформації на Сайті ІПКСФ третім особам, які не є Користувачами Сайту ІПКСФ;
  – завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ та іншим чином використовувати будь-які шкідливі програми;
  – розміщувати інформацію і об’єкти, які можуть порушувати права і законні інтереси третіх осіб, а також інформацію, яка містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя Користувачів, третіх осіб,
  Адміністрації;
  – використовувати Сайт для інших цілей, замість визначених даною Угодою.
  5.3. Права та обов’язки Адміністрації
  5.3.1. Адміністрація має право, але не зобов’язана робити будь-які наступні дії без попередження:
  – встановлювати нові умови використання Сайту ІПКСФ;
  – видаляти вміст публікацій користувача, який, на думку Адміністрації, не відповідає цій
  Угоді та/або ліцензійному договору;
  – зупиняти та обмежувати доступ Користувача, що порушив умови використання, до Сайту ІПКСФ;
  – визначати наповнення Сайту ІПКСФ, інформацію, що міститься на Сайті ІПКСФ, Послуги, що надаються Користувачам;
  – на свій розсуд встановлювати системи заохочень та накопичення Користувачами Сайту ІПКСФ рейтингів і нараховувати Користувачам бали за накопичений рейтинг;
  – з метою підтвердження професійного статусу запитувати у Користувачів скановані копії або фотографії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації тощо (важливо: надані файли є суто конфіденційною інформацією, не передаються третім особам і безповоротно видаляються
  відразу ж після підтвердження статусу. Адміністрація самостійно визначає необхідність надання даної інформації і не повідомляє про причини прийнятого рішення).
  – вивчати статистику користування Сайтом ІПКСФ;
  – використовувати персональні дані Користувача будь-якими способами, передбаченими
  законодавством України, для поліпшення роботи Сайту ІПКСФ;
  5.3.2. Адміністрація зобов’язується:
  – бути неупередженою в прийнятті рішень щодо Користувачів;
  – підтримувати Сайт ІПКСФ в робочому стані;
  – вживати необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних
  Користувачів від несанкціонованого і неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,
  перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних;
  – дотримуватися політику конфіденційності Сайту ІПКСФ;
  – у разі надання персональних даних Користувача відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних і Умов використання Сайту ІПКСФ, стежити за правомірністю їх використання.
 6. Відмова від гарантій
  6.1. Адміністрація не гарантує, що Послуги на Сайті ІПКСФ відповідають особистим очікуванням та вимогам Користувачів та/або беззаперечно принесуть очікуваний Користувачем результат.
  6.2. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами і третіми особами за можливі наслідки використання ними Сайту ІПКСФ.
  6.3. Адміністрація не несе відповідальності за достовірність інформації розміщеної Партнерами та іншими Користувачами.
  6.4. Користувачі погоджуються з тим, що використовують Сайт ІПКСФ на свій ризик і під власну відповідальність.
  6.5. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, втрату грошей, зв’язків або репутації, потенційного прибутку, інших нематеріальних втрат, яких-небудь спеціальних або непрямих збитків) завданих включаючи, але не обмежуючись внаслідок:
  – нерозуміння Користувачем порядку використання Сайту ІПКСФ, інформації на ньому, трактування інформації на власний розсуд або неможливості використовувати Сайт ІПКСФ у повній мірі;
  – помилок або неточностей в контенті;
  – затримок або збоїв в наших послугах;
  – помилок або неточностей будь-якого роду в Послугах на Сайті ІПКСФ;
  – дій або бездіяльності третіх осіб.
  6.6. Адміністрація також не несе відповідальності за шкоду, завдану вашому комп’ютерному обладнанню або іншому майну, а також за можливе зараження їх вірусами, втрату даних внаслідок вашого відвідування цього Сайту, користування Сайтом і інформацією,
  скачування Вами інформації, і не несе зобов’язань у зв’язку з перерахованим вище. залишає за собою право припинити роботу Сайту ІПКСФ в будь-який момент без попередження і не несучи в зв’язку з цим будь-яких зобов’язань.