НАШ ІНСТИТУТ

  Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації є одним зі структурних підрозділів Національного фармацевтичного університету – одного з найстаріших та елітних ЗВО Європи.

    Це заклад вищої освіти, що повністю покриває потреби в безперервній післядипломній освіті фахівців-практиків фармацевтичної галузі України, починаючи з їхньої первинної спеціалізації (інтернатури) і закінчуючи підготовкою фармацевтичних кадрів вищої ланки (магістратура, аспірантура, докторантура), а також професорсько-викладацького складу. За час роботи інституту післядипломну підготовку в його стінах пройшли понад 70 тисяч слухачів.

ІПКСФ сьогодні

– це 2 факультети (підвищення кваліфікації та післядипломної освіти), у складі яких працюють 6 кафедр, 3 з яких є опорними кафедрами у системі МОЗ України: управління та економіки фармації; загальної фармації та безпеки ліків; якості, стандартизації та сертифікації ліків. В інституті працюють 63 викладача. Серед них 11 професорів, 13 докторів наук, 47 доцентів і кандидатів наук. Крім основного штату, до роботи в інституті залучаються провідні спеціалісти – практики охорони здоров`я, аптечної служби, контролю обороту лікарських засобів, виробництва медикаментів, юристи, економісти та інші.

Головний корпус ІПКСФ

Завдання, що вирішує ІПКСФ:

  • організація і проведення усіх видів післядипломної підготовки, враховуючи потреби практичної фармації;
  • підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників фармацевтичних та медичних закладів вищої освіти;
  • проведення науково-дослідної роботи щодо сучасних проблем практичного фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я;
  • удосконалення видів підвищення кваліфікації з урахуванням сучасних досягнень фармацевтичної науки і практики;
  • вивчення і узагальнення передового досвіду у системі післядипломної освіти, удосконалення діючих навчальних програм та планів;
  • розробка нових програм циклів тематичного удосконалення відповідно до потреб галузі охорони здоров’я;
  • участь у роботі вітчизняних та закордонних освітніх і наукових заходів.