Спеціалізація зі спеціальності «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ»

 

Тривалість: 2 місяця (315 годин)

Метою здобуття спеціалізації є удосконалення професійних знань та навичок зі спеціальності «Організація та управління фармацією» з подальшою атестацією на визначення знань та практичних навичок з присудженням звання фармацевта-спеціаліста зі спеціальності «Організація та управління фармацією».

Передумови спеціалізації: повна вища фармацевтична освіта та первинна спеціалізація (інтернатура) зі спеціальності «Загальна фармація» / «Фармація», відсутність практичної діяльності за спеціальністю «Організація та управління фармацією» протягом останніх 5 років.

Коротка анотація до спеціалізації: основними завданнями програми спеціалізації є набуття нових та оновлення набутих раніше знань, заснованих на сучасних досягненнях фармацевтичних та медичних наук, поглиблення вивчення чинного законодавства про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та установ охорони здоров’я; організації фармсектору галузі охорони здоров’я; організацію фармацевтичного забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, роздрібної аптечної мережі лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту; поглиблення застосовування на практиці вмінь та формування нових навичок щодо управління фармацевтичними закладами та можливостей впровадження й використання сучасних методів, технологій, технік, практик, форм у діяльність спеціалістів фармації; сприяння засвоєнню сучасної літератури за фахом та методів її узагальнення. 

Програма спеціалізації містить навчальні матеріли з п’яти основних курсів: «Управління та економіка фармації», «Клінічна фармакологія, клінічна фармація та фармацевтична опіка», «Фармацевтична технологія», «Якість, стандартизація та сертифікація лікарських засобів», «Фармація в умовах надзвичайних станів». Більшість навчального часу відведено опануванню основного курсу «Управління та економіка фармації», який містить низку навчальних тем і елементів, актуальних для удосконалення професійної компетенції фармацевтів.

До курсу «Управління та економіка фармації» включені питання управління фармацевтичним сектором галузі охорони здоров’я та стратегічне планування діяльності фармацевтичних закладів, організація підприємницької діяльності фармацевтичного закладу, державне регулювання фармацевтичної діяльності. Надається ґрунтовний аналіз законодавчому регулюванню обігу лікарських засобів та медичних виробів, у т.ч. за умов діджиталізації та державній політиці щодо раціонального використання лікарських засобів за даними доказової медицини та фармакоекономіки. Враховуючи оновлення маркетингових стратегій на фармринку, розглядається сучасний комплекс маркетингу, рекламування фармацевтичної продукції та мерчандайзинг.

Цікавим для фахівців фармації буде розгляд компетентнісного підходу до управління персоналом фармацевтичних закладів і корпоративне управління часом у фармацевтичних закладах з акцентом на особисту ефективність спеціалістів фармації.

Включені актуальні питання правового регулювання трудових відносин в аптечних закладах і соціальний захист спеціалістів фармації.

Програмою передбачено вивчення тем пов’язаних з оцінкою технологій охорони здоров’я та системою реімбурсації. Розглянуто клініко-фармакологічна підходи раціонального застосування лікарських засобів для профілактики лікування інфекційних захворювань і неінфекційних захворювань з урахуванням концепції відповідального самолікування  та фармацевтичної опіки в професійній діяльності фахівців фармації.

У процесі реалізації програми спеціалізації також приділено увагу питанням застосування інноваційних лікарських засобів, використанням нанотехнологій у фармації, системі забезпечення якості лікарських засобів у фармацевтичних закладах і механізмам запобігання потраплянню в обіг неякісних, фальсифікованих і незареєстрованих лікарських засобів.

Особливу увагу приділено фармації в умовах надзвичайних станів та наданні домедичної допомоги постраждалим при невідкладних станах та за надзвичайних ситуацій.

Програма циклу:

  • Ліцензування фармацевтичної діяльності. Підприємницька діяльність аптечного закладу 
  • Управління та економіка фармації 
  • Клінічна фармакологія, клінічна фармація та фармацевтична опіка
  • Фармацевтична технологія
  • Якість, стандартизація  та сертифікація лікарських засобів
  • Фармація в умовах надзвичайних станів

Контролюючі заходи – базовий, поточний контроль та тестовий іспит. Успішне складання комп’ютерного іспиту передбачає 60 % правильних відповідей.

Після успішного закінчення спеціалізації проводиться атестація.

КОЖЕН МАЄ БОРОНИТИ ДЕРЖАВУ НА СВОЄМУ МІСЦІ

Доки наші захисники дають опір ворогу на фронті, ми з вами працюємо на виконання соціальної місії, яка є особливо важливою у воєнний час: безперебійного забезпечення українців необхідними товарами аптечного асортименту. 

З перших днів війни кафедра УЕФ робить апгрейд матеріалу, який представлений у спеціалізації згідно змін, пов’язаних з введенням воєнного часу. Це допоможе аптекам пристосовуватись до умов воєнного часу і використовувати отримані професійні знання для підтримки здоров’я українців. 

Ми намагаємося бути максимально корисними та допомагати у досягненні нашої спільної головної мети – перемоги!