«Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків»

Тривалість курсу: 2 тижні (72 год.)

Мета курсу. Підвищення професійного рівня знань фахівців фармації з фармакології, клінічної фармакології, сучасної класифікації ліків, фармацевтичної опіки, доказової медицини та фармакотерапії, сучасних підходів до оптимізації застосування безрецептурних лікарських засобів різних груп, їх ефективності та безпечності, взаємодії в умовах одночасного прийому при найбільш поширених захворюваннях.

Курс призначений для фармацевтів, провізорів, клінічних провізорів.

Про курс. У сучасних умовах у більшості країн світу спостерігається тенденція до збільшення переліку препаратів, дозволених до безрецептурного відпуску, подібні процеси спостерігаються й в Україні. Самолікування, відповідно до визначення ВООЗ, – це використання споживачем лікарських препаратів, що знаходяться у вільному продажу, для профілактики і лікування порушень самопочуття і усунення симптомів, розпізнаних їм самим. Це положення докорінно змінює роль провізора (фармацевта) в системі охорони здоров’я. Основною метою його професійної діяльності стає не стільки підвищення кількості і якості лікарських препаратів на ринку, скільки підвищення ефективності і безпеки лікарської терапії конкретного хворого, здійснення фармацевтичної опіки кожного відвідувача аптеки.

При проведенні лікарської терапії успішний результат рівною мірою залежить від дотримання умов раціональної терапії і від позитивного відношення (прихильності, комплаєнтності) хворого до даного лікарського препарату. Роль провізора та фармацевта у формуванні такого відношення є незаперечною. Саме провізор є сполучною ланкою між лікарем, ліками і пацієнтом.

Програма курсу.

  • Сучасний стан та перспективи розвитку фармакології, клінічної фармакології та фармакотерапії. Фармацевтична опіка як складова діяльності спеціаліста фармації, медицини.
  • Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, які використовуються при захворюваннях серцево-судинної системи.
  • Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, які використовуються при захворюваннях дихальної системи та ШКТ.
  • Клініко-фармакологічна характеристика хіміотерапевтичних лікарських засобів.
  • Клініко-фармакологічна характеристика протизапальних та протиалергійних лікарських засобів.

Вид підсумкового контролю. Іспит у вигляді тестового контролю (30 тестів) дистанційно, успішне складання – не менше 60% вірних відповідей