«Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні підходи раціонального застосування лікарських засобів»

Тривалість курсу: 1 місяць (156 год.)

Мета курсу. Підвищення професійного рівня знань з клінічної фармації, та клінічної фармакології, особливостей застосування синтетичних лікарських засобів та фітопрепаратів різних груп, їх ефективності та безпечності, взаємодії в умовах одночасного прийому, при лікуванні найбільш поширених захворювань внутрішніх органів, суглобів, шкіри,  системи крові, імунної системи, алергічних захворювань; з суміжних питань якості, стандартизації та сертифікації ліків, фармацевтичної технології, управління та економіки фармації.

Курс призначений для провізорів, клінічних провізорів, фармацевтів.

Про курс. У сучасних умовах підвищення якості фармакотерапії досягається як за рахунок розробки та впровадження в лікувальний процес нових високоефективних засобів, так і завдяки раціональному використанню існуючих препаратів. Зростає значення фармацевтичної опіки, необхідність високоякісного інформаційного забезпечення фармакотерапії з боку спеціалістів фармації в умовах їх взаємин з пацієнтами та з лікарями.

Значне місце в удосконаленні фахівця фармації належить питанням раціонального використання лікарських засобів, проблемам фальсифікованих лікарських засобів, медичної хімії, докладному вивченню традиційних та перспективних лікарських форм, біофармації, а також використанню основних положень теорії управління, ділових комунікацій.

Програма курсу.

  • Загальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації. Доказова медицина як основний підхід забезпечення раціонального застосування ЛЗ. Роль провізора у забезпеченні ефективного та безпечного застосування лікарських засобів
  • Клініко-фармакологічна характеристика та сучасні аспекти раціонального застосування ЛЗ, що впливають на процеси запалення, болю та алергії. Надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах та гострих отруєннях: роль провізора
  • Клініко-фармакологічна характеристика та сучасні аспекти раціонального застосування ЛЗ, що впливають на функції нервової системи
  • Клініко-фармакологічна характеристика та сучасні аспекти раціонального застосування ЛЗ, що регулюють функції серцево-судинної та видільної системи: антиангінальні, антигіпертензивні, антигіперліпідемічні та сечогінні препарати.
  • Клініко-фармакологічна характеристика та сучасні аспекти раціонального застосування ЛЗ, що регулюють функції ШКТ та дихальної системи
  • Клініко-фармакологічна характеристика та сучасні аспекти раціонального застосування ЛЗ, що впливають на функції ендокринної та репродуктивної системи
  • Клініко-фармакологічна характеристика та сучасні аспекти раціонального застосування хіміотерапевтичних засобів
  • Якість, стандартизація та сертифікація ліків
  • Забезпечення якості лікарських засобів рослинного походження
  • Управління та економіка фармації

Вид підсумкового контролю. Іспит у вигляді тестового контролю (30 тестів) дистанційно, успішне складання – не менше 60% вірних відповідей