Перелік необхідних документів для проходження циклу передатестаційних підготовки (для провізорів)

 1.  онлайн-заявка для попередньої реєстрації на цикл передатестаційних підготовки;
 2.  заява на проходження циклу передатестаційних підготовки *; 
 3.  заповнена власноруч «Особиста карточка курсанта»;
 4.  паспорт та його копію (1, 2 та 11 стор.);
 5.  диплом та його копію;
 6.  сертифікат про проходження інтернатури (для випускників після 1992 р.) та його копію;
 7.  сертифікат про присвоєння кваліфікаційної категорії та його копію;
 8.  свідоцтво про шлюб (якщо прізвище у дипломі та паспорті не співпадають) та його копію;
 9.  трудову книжку та її копію (перша та остання сторінки);
 10.  посвідчення про попередні курси підвищення кваліфікації та його копію;
 11.  свідоцтво платника ПДВ (якщо сплачує організація) та його копію;
 12.  посвідчення про відрядження (для іногородніх).

* в заяві треба вказати спеціальність, що відповідає посаді (Наказ МОЗ України № 385 від 28.10.2002).