«Особливості викладання фармакології та клінічної фармакології у вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти: фокус на інтеграцію до Європейської зони вищої освіти»

Тривалість курсу: 1 місяць (156 год.)

Мета курсу. Курс призначено для вдосконалення діяльності викладачів фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації медичних та фармацевтичних ЗВО I-IV рівнів акредитації.

Курс призначений для викладачів фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації медичних та фармацевтичних ЗВО I-IV рівнів акредитації.

Про курс. За підсумками курсу слухачі вдосконалять знання з таких питань:

 • Підвищення професійної компетентності викладачів з питань фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації.
 • Роль та значення фармакології, клінічної фармакології, клінічної фармації у забезпеченні високої якості медичної та фармацевтичної освіти.
 • Особливості викладання фармакології, клінічної фармакології, клінічної фармації за кордоном.
 • Роль фармацевтичних фахівців у терапевтичній команді лікувального закладу та забезпечення якісної фармацевтичної допомоги пацієнтам в умовах аптеки.
 • Підвищення професійної компетентності викладачів з актуальних питань педагогіки Вищої школи.
 • Підвищення професійної компетентності викладачів з актуальних питань психології Вищої школи.
 • Підвищення професійної компетентності викладачів з питань викладання та методичного забезпечення фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації у ЗВО I-IV рівнів акредитації в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Програма курсу.

 • Фармакологія, клінічна фармакологія та клінічна фармація.
 • Доказова медицина як підґрунтя для забезпечення раціональної фармакотерапії.
 • Фактори, що впливають на ефективність дії лікарських засобів. Хронофармакологія. Фармакогенетика. Фармакокінетика та фармакодинаміка лікарських засобів. Побічні реакції лікарських засобів та шляхи її запобігання.
 • Сучасна класифікація та клініко-фармакологічна характеристика засобів, що застосовуються при найбільш розповсюджених захворюваннях. Шляхи попередження та лікування основних видів побічних реакцій, що виникають при їх застосуванні.
 • Сучасні принципи раціональної фармакотерапії та фармацевтичної опіки пацієнтів при найбільш розповсюджених захворюваннях. Основні особливості надання екстреної медичної допомоги при гострих отруєннях ліками та при невідкладних станах.
 • Управління в освітній діяльності.
 • Педагогіка вищої школи.
 • Психологія вищої школи.
 • Стажування

Вид підсумкового контролю. Іспит у вигляді тестового контролю (20 тестів) дистанційно, успішне складання – не менше 75% вірних відповідей