БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ:

01 ЛИСТОПАДА 2023 Р.

Посвідчення УкрІНЕТІ № 369 від 15 вересня 2023 р.

НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Підготовка фармацевтичних кадрів у рамках концепції навчання протягом життя
2. Генеза й тенденції розвитку освіти в галузі охорони здоров’я
3. Тенденції та перспективи управління фармацією в складі сучасної науки, освіти та практики
4. Інновації у забезпеченні та контролюванні якості лікарських засобів
5. Теоретичні й прикладні аспекти впровадження систем менеджменту якості, енерго- та екоменеджменту у фармації
6. Перспективи розвитку напряму розробки й виробництва лікарських засобів, медичних виробів, косметичних засобів і дієтичних добавок
7. Досягнення у сфері нанотехнологій і наноматеріалів у фармації та медицині
8. Забезпечення військових потреб у лікарських засобах і медичних виробах
9. Сучасний стан і перспективи використання фітозасобів


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

  • Алла КОТВІЦЬКА – в. о. ректора Національного фармацевтичного університету, д. фарм. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України (голова);
  • Інна ВЛАДИМИРОВА – проректор з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, д. фарм. н., професор (співголова);
  • Олександр ПІМІНОВ – директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації в складі закладу вищої освіти, д. фарм. н., професор (співголова);
  • Світлана ГАРНА – заступник директора Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації в складі закладу вищої освіти, д. фарм. н., професор;
  • Марія ЗАРІЧКОВА – завідувачка кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ, д. фарм. н., професор;
  • Оксана МІЩЕНКО – завідувачка кафедри клінічної фармакології ІПКСФ, д. фарм. н., професор;
  • Олександр СУРІКОВ – завідувач кафедри фармацевтичних технологій та забезпечення якості ліків ІПКСФ, к. фарм. н., доцент;
  • Олег ШПИЧАК – завідувач кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ, д. фарм. н., професор;
  • Володимир ФЕСЕНКО – в.о. завідувача кафедри педагогіки та психології ІПКСФ, к. істор. н., доцент.

 

СЕКРЕТАРІАТ:
проф. Вячеслав ЛЕБЕДИНЕЦЬ, викл. Вікторія АДОНКІНА, доц. Олександр ФАЙЗУЛЛІН, доц. Вікторія ЯКУЩЕНКО, Юрій УТИЦЬКИХ


РОБОЧІ МОВИ:
українська, англійська


ФОРМИ УЧАСТІ
публікація тез, статей, постерів та/або усна доповідь у форматі онлайн


МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧАСТІ
До 25 жовтня 2023 р. заповніть електронну реєстраційну форму (посилання) з прикріпленням матеріалів. Найменування файлів з матеріалами: номер секції, нижнє підкреслення, Прізвище першого автора (наприклад, 1_Іваненко). Якщо одним автором подається дві публікації, то файли нумеруються арабськими цифрами після Прізвища та нижнього підкреслення (наприклад, 1_Іваненко_1, 1_Іваненко_2) Один файл повинен містити одну публікацію. За добу до початку конференції Вам надійде нагадування з посиланням на підключення.
Відповідальна особа:
Олександр СУРІКОВ +38-063-046-97-83, conference.ipksf@nuph.edu.ua


УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА!

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
• шрифт – Times New Roman 14 кегль, поля по 2 см з кожного боку, одинарний міжрядковий інтервал, інтервал перед та після абзацу – 0 пт (відсутній), абзацний відступ – 1,25 см; обсяг: 1-4 повних сторінок;
• у заголовку вказується: перший рядок – назва (великими літерами, жирним шрифтом), другий рядок – прізвища та ініціали авторів через кому (жирний курсив), третій рядок – повне найменування організації, місто, країна (жирним шрифтом);
• матеріали мають містити наступні розділи: вступ з формулюванням актуальності, мета дослідження, методи дослідження, результати, висновки, список джерел інформації (за необхідності)


Оформлення постерної доповіді (E-Poster)
Електронний плакат на 1 сторінці у форматі PDF або JPG альбомної орієнтації має бути прикріплений у реєстраційній формі. Можна використовувати шаблон, що надається разом із цим листом (файл Шаблон е-постеру.pptx).
Роздільна здатність постеру має бути щонайменше 200 dpi.
Плакати будуть доступні на віртуальній платформі під час конференції та в Інтернет-архіві протягом одного року після конференції.

 

Пленарне засідання
11.00 – 11.20 – ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІПКСФ, Валентин ТОЛОЧКО, ІПКСФ НФАУ, м. Харків, Україна
11.20 – 11.40 – ДОСВІД ІПКСФ НФаУ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ ЦІЛЕЙ ЗА ТАКСОНОМІЄЮ БЛУМА, Олександр ПІМІНОВ, Тетяна АРТЮХ, ІПКСФ НФАУ, м. Харків, Україна
11.40 – 12.00 – ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ, Світлана ГАРНА, ІПКСФ НФАУ, м. Харків, Україна
12.00 – 12.20 – ВІЙСЬКОВІ АПТЕКИ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, Олександр ШМАТЕНКО, Андрій СОЛОМЕННИЙ, Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
12.20 – 12.40 – НАПРЯМИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ФАРМАЦЕВТІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, Ольга ЗАЛІСЬКА, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
12.40 – 13.00 – ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ДИСТАНЦІЙНІ ЦИКЛИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАФЕДРИ УЕФ ІПКСФ НФаУ, Марія ЗАРІЧКОВА, Тетяна АРТЮХ, ІПКСФ НФАУ, м. Харків, Україна
13.00 – 13.20 – РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ, Олександр СУРІКОВ, ІПКСФ НФАУ, м. Харків, Україна
13.20 – 13.40 – АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ФАРМАЦЕВТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ” У СВІТІ ВИМОГ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТА, Оксана МІЩЕНКО, ІПКСФ НФАУ, м. Харків, Україна
13.40 – 14.00 – КАРТА ПОСАДИ ФАРМАЦЕВТА КЛІНІЧНОГО ЯК ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДО ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ. ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ, Ірина МІШИНА, ІПКСФ НФАУ, м. Харків, Україна
14.00 – 14.20 – ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ, Володимир ФЕСЕНКО, ІПКСФ НФАУ, м. Харків, Україна
14.20 – 14.40 – БЕЗПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ХОЛІСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ, Наталія САХНАЦЬКА, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ, Україна
14.40 – 15.00 – THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF QUALITY MANAGEMENT, ENERGY AND ECO-MANAGEMENT SYSTEMS IMPLEMENTATION IN PHARMACY, Ірина БОНДАРЕВА, Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
15.00 – 15.20 – ОБІГ СТАНДАРТНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ, Вячеслав ЛЕБЕДИНЕЦЬ, ІПКСФ НФАУ, м. Харків, Україна
15.20 – 15.40 МІСЦЕ ТА РОЛЬ АПІПРЕПАРАТІВ В ЛІКАРСЬКОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, Олег ШПИЧАК, ІПКСФ НФАУ, м. Харків, Україна
15.40 – 16.00 – ГІБРИД-ФАРМАКОФОРМНИЙ ПІДХІД ДО ПОШУКУ НОВИХ РЕЧОВИН АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ДІЇ: ДИЗАЙН, СИНТЕЗ, І СКРИНІНГ, Ірина ЖУРАВЕЛЬ, ІПКСФ НФАУ, м. Харків, Україна


ВАЖЛИВО!
Матеріали, оформлені не відповідно до вимог, публікуватися не будуть!


Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику та розміщені на сайті ІПКСФ


ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СПОДІВАЄМОСЯ НА ПОДАЛЬШУ СПІВПРАЦЮ!

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ