Передатестаційний цикл зі спеціальності «Клінічна фармація».

 

Тривалість курсу: 1 місяць (156 год.)

Мета курсу. Підвищення професійного рівня слухачів з актуальних питань клінічної фармації, раціональної фармакотерапії, фармацевтичної опіки, управління якістю фармацевтичної допомоги і у підсумку, визначення рівня знань та вмінь клінічних провізорів відповідно до їх кваліфікаційних категорій, підготовки спеціалістів до складання атестаційного іспиту на присвоєння або підтвердження другої, першої чи вищої кваліфікаційної категорії.

Курс призначений для передатестаційної підготовки клінічних провізорів.

Про курс. Стрімкий розвиток фармацевтичної галузі в сучасних умовах вимагає вивчення актуальних питань фармацевтичної науки, постійного удосконалення знань, вмінь, практичних навичок та професійних якостей фахівців з клінічної фармації, фармацевтичної опіки, фармакоекономіки, оцінки медичних технологій. Все це необхідно для проведення сумісно з лікарями роботи з надання максимально раціональної сучасної терапії і профілактики захворювань у кожного конкретного пацієнта, а також для забезпечення дієвості формулярної системи та Державних програм з реімбурсації.

Зміст програми передатестаційного циклу для клінічних провізорів охоплює значний обсяг теоретичних знань з клінічної фармації та додаткових дисциплін, практичних навичок проведення інформаційної роботи серед медичних працівників та широких верств населення з питань, що стосуються сучасних лікарських засобів, перспективних методів профілактики та терапії, а також постійної співпраці з лікарем в напрямку удосконалення раціонального застосування ліків.

Програма курсу.

  • Основи клінічної фармації та базові аспекти діяльності клініко-фармацевтичної служби в закладах охорони здоров’я України.
  • Формулярна система як стандарт раціонального медикаментозного забезпечення. Основи раціональної фармакотерапії, оцінки її якості, фармакоекономічні особливості застосування ліків. Фармакоінформатика у фаховій діяльності клінічного провізора.
  • Клініко-фармакологічний напрям діяльності клінічного провізора.
  • Участь клінічного провізора в організації та забезпеченні раціональної фармакотерапії в практиці сімейного лікаря.
  • Клінічна фармація в терапії різних захворювань.
  • Професійна діяльність клінічного провізора в аптечному закладі.
  • Елементи медичної психології.

Вид підсумкового контролю. Іспит у вигляді тестового контролю (150 тестів), успішне складання: претенденти на вишу атестаційну категорію мають набрати не менше 90 балів; першу категорію – не менше 85 балів; другу категорію – не менше 80 балів.