Цикл ТУ-12 «Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості лікарських засобів»

Тривалість циклу: 156 годин (1 місяць)

Мета циклу. Підвищення професійного рівня знань та удосконалення умінь фахівців фармації з питань організації відпуску та контролю якості лікарських засобів і лікарської рослинної сировини.

Цикл призначений для фахівців фармації, провізорів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Загальна фармація» і зараховані (або плануються бути зарахованими) на посади до фармацевтичних установ; провізорів, які зараховані (або плануються бути зарахованими) на посади уповноважених осіб; спеціалістів, які працюють на посадах працівників лабораторій з аналізу якості лікарських засобів.

Про цикл. Програма передбачає розгляд широкого кола питань з якості, стандартизації та сертифікації ліків, забезпечення якості лікарських фітозасобів, управління та економіки фармації та суміжних дисциплін. Засвоєння програмного матеріалу дозволить слухачам отримати ґрунтовну підготовку та закріпити практичні навички з питань організації забезпечення якості лікарських засобів в Україні: шляхів захисту фармацевтичного ринку від фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів, управлінню та забезпеченню якості лікарських засобів, особливостям стандартизації, сертифікації та контролю якості різних груп лікарських засобів, основам броматології. Крім того, слухачі мають можливість оволодіти основами організації та управління фармацевтичною галуззю, основам фармакоекономіки, фармакоінформатики, особливостями психології ділового спілкування.

Програма циклу (ключові теми):

Організація і управління фармацевтичною галуззю

Сучасні нові напрямки в технології виробництва ліків

Управління та забезпечення якості лікарських засобів

Раціональна фармакотерапія та її роль у професійній діяльності спеціалістів фармації

Застосування лікарських рослин у медичній практиці

Спеціальна підготовка

Вид підсумкового контролю – Іспит (тестування в обсязі 20 запитань; успішне складання – не менше 60% правильних відповідей).