Цикли передатестаційної підготовки – обов’язкова форма підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних фахівців перед атестацією на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. На передатестаційні цикли приймаються фахівці суворо за фахом та безперервним стажем роботи не менше 5 років. Тривалість передатестаційних циклів – 1 місяць. Після проходження циклів фахівці отримують свідотство та рекомендацію на присвоєння (підтвердження) певної кваліфікаційної категорії за спеціальністю, що відповідає займаній посаді (Наказ МОЗ від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів»). Періодичність проходження циклів передатестаційної підготовки не рідше 1 разу на 5 років.

Цикл підвищення кваліфікації Обсяг годин та кредитів Термін проведення
Кафедра ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКІВ
Загальна фармація 156 годин (1 місяць)  
Організація та управління фармацією 156 годин (1 місяць) 01.02-29.03.2023
Аналітично-контрольна фармація 156 годин (1 місяць)  
Кафедра КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
Клінічна фармація 156 годин (1 місяць)  
Кафедра УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
Організація і управління фармацією 156 годин (1 місяць) 23.01-20.03.2023