Цикли передатестаційної підготовки – обов’язкова форма підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних фахівців перед атестацією на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. На передатестаційні цикли приймаються фахівці суворо за фахом та безперервним стажем роботи не менше 5 років. Тривалість передатестаційних циклів – 1 місяць. Після проходження циклів фахівці отримують свідотство та рекомендацію на присвоєння (підтвердження) певної кваліфікаційної категорії за спеціальністю, що відповідає займаній посаді (Наказ МОЗ від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів»). Періодичність проходження циклів передатестаційної підготовки не рідше 1 разу на 5 років.

Цикл підвищення кваліфікації Обсяг годин та кредитів Термін проведення
Кафедра ЗАГАЛЬНОЇ ФАРМАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ ЛІКІВ
Загальна фармація 156 годин (1 місяць) 19.05-17.06.2022
Організація та управління фармацією 156 годин (1 місяць) 19.05-17.06.2021
Кафедра КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
Клінічна фармація 156 годин (1 місяць)  
Кафедра УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
Організація і управління фармацією 156 годин (1 місяць)  
Кафедра ЯКОСТІ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ЛІКІВ
Аналітично-контрольна фармація 156 годин (1 місяць)