ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА ФАРМАЦІЯ»

 

Тривалість циклу: 156 годин (1 місяць)

 Мета циклу. Набуття та вдосконалення професійних компетентностей відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик другої, першої та вищої кваліфікаційних категорій зі спеціальності «Загальна фармація» з метою атестації на відповідну кваліфікаційну категорію.

Цикл призначений для провізорів-спеціалістів, які готуються до атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Загальна фармація».

Про цикл. Програма передатестаційного циклу містить шість курсів, які є відносно самостійними частинами програми. Це: фармацевтична технологія, управління та економіка фармації, якість, стандартизація та сертифікація ліків, фармакогнозія та додаткова програма зі спеціальної підготовки. До програми включені актуальні питання сучасного стану і перспектив фармацевтичного виробництва, імплементації належних практик, фармакотехнологічних аспектів у створенні, виробництві, зберіганні та застосуванні лікарських засобів. Цікавим для фахівців фармації буде розгляд питань нових технологій у фармацевтичному виробництві – створення лікарських засобів на основі біотехнології, систем з цілеспрямованою доставкою ліків, лікарських терапевтичних систем та ін., сучасних аспектів фармацевтичної опіки при відпуску лікарських засобів, фармакотерапії та фармакопрофілактики.

У процесі реалізації програми також приділено увагу змінам у чинному законодавстві та новим нормативним актам, що регламентують виконання різних видів професійної діяльності провізора, питанням стандартизації та сертифікації лікарських засобів, фітозасобів, сучасному стану та перспективам розвитку фармацевтичного ринку України.

Програма циклу (ключові теми):

Аналіз ринку лікарських засобів України

Нові технології у фармацевтичному виробництві та лікарські засоби нового покоління

Сучасний погляд на біодоступність ліків

Лікарські засоби для застосування у педіатрії та геріатрії

Законодавче регулювання відпуску лікарських засобів та медичних виробів

Система забезпечення якості лікарських засобів в Україні та світі

Організація невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях

 

Контролюючі заходи – базовий, поточний контроль та тестовий іспит. Успішне складання іспиту передбачає: вища кваліфікаційна категорія – 90 % правильних відповідей, перша – 85 %, друга – 80 %.