ТУ3 «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА СТАНДАРТАМИ НАЛЕЖНИХ ПРАКТИК»

Тривалість курсу: – 156 годин (4 тижні)

Мета курсу. Підвищення рівня теоретичних знань і удосконалення професійних навичок з питань організації діяльності фармацевтичними закладами в умовах належних практик

Курс призначений для фахівців фармацевтичних закладів охорони здоров’я (завідувачів аптек та провізорів), що займаються роздрібною та оптовою реалізацією лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Про курс. У програмі курсу розглядаються питання діяльності фармацевтичних закладів (аптек, виробництв, складів) за сучасними стандартами належних практик. Слухачі будуть інформовані про маркетингові особливості сучасного фармацевтичного ринку та вітчизняних виробників лікарських засобів, а також про методи управління якістю в діяльності аптечних закладів. Надана інформація щодо планування якості на етапі розробки лікарських засобів та сучасної процедури їх реєстрації. У розділі «Організація роботи аптечних закладів у відповідності до вимог належної аптечної практики» розглянуті питання: сучасний стан виготовлення екстемпоральних лікарських засобів в умовах аптек, складові забезпечення виконання вимог з належної аптечної практики. У розділі з дистрибуції лікарських засобів розглядаються питання забезпеченні їх якості на етапах транспортування та зберігання, а також питання з фармацевтичної упаковки, як гаранта збереження якості лікарських засобів та захисту їх від фальсифікацій.

Програма курсу

Організаційні та економічні основи діяльності аптечних закладів охорони здоров’я.

Планування та забезпечення якості лікарських засобів.

Організація роботи аптечних закладів у відповідності до вимог належної аптечної практики.

Дистрибуція та зберігання фармацевтичної продукції.

Сучасні технології лікарських засобів в умовах належних практик.

Сучасний стан забезпечення медичним майном Збройних Сил України та населення при надзвичайних ситуаціях.

Вид підсумкового контролю – Іспит (тестування обсягом 20 запитань; успішне складання – не менше 75% правильних відповідей).