ТУ 13 «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ РОЗРОБКИ, ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

 

Тривалість курсу: – 156 годин (4 тижні)

Мета курсу. Підвищення рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників у відповідності з інноваційними досягненнями фармацевтичної науки і практики шляхом оновлення теоретичних та практичних знань та вміння застосовувати набуті знання в сфері професійної діяльності.

Курс призначений для викладачів однопрофільних кафедр Національного фармацевтичного університету та фармацевтичних факультетів закладів вищої освіти медичного профілю.

Про курс. У курсі наведена інформація про забезпечення якості лікарських засобів на етапах фармацевтичної розробки, промислового виробництва та їх зберігання.

Розглядаються питання щодо Державної реєстрації лікарських засобів, а також розробки та трансферу технології.

Наведені вимоги щодо організації сучасного виробництва лікарських засобів в умовах належної виробничої практики.

Програма курсу

Забезпечення ефективної діяльності підприємств з виробництва лікарських засобів.

Розробка та трансфер технології, як ключові етапи життєвого циклу лікарських засобів. Державна реєстрація лікарських засобів.

Сучасне виробництво лікарських засобів: основні положення Належної виробничої практики.

Забезпечення якості лікарських засобів при дистрибуції та зберіганні.

Основи надання домедичної допомоги постраждалим при невідкладних станах та в умовах надзвичайних ситуацій, основи тактичної медицини.

Вид підсумкового контролю – Іспит (тестування обсягом 20 запитань; успішне складання – не менше 75% правильних відповідей).