Інформація про курс:
Вивчення курсу «Специфіка підготовки іноземних здобувачів вищої освіти» сприяє формуванню у слухачів здатності працювати у міжнародному контексті освітнього простору закладу медичної вищої освіти.

Очікувані результати навчання:
Після завершення цього курсу ви будете готові:

 • цінувати та поважати різноманітність та полікультурність;
 • розрізняти типології іноземних студентів на основі визначених критеріїв;
 • визначати напрями формування позитивної мотивації до навчання іноземних здобувачів вищої освіти;
 • обирати дієві способи адаптації іноземних здобувачів вищої освіти у вітчизняному освітньому просторі;
 • упроваджувати сучасні методи і прийоми викладання фахових дисциплін іноземним здобувачам освіти;
 • розрізняти особливості національного характеру іноземних студентів та формувати імідж викладача у контексті ділового спілкування;
 • спрямовувати пізнавальну активність іноземних здобувачів освіти;
 • реалізовувати стратегії виходу з конфлікту та здійснювати його профілактику у педагогічній взаємодії;
 • визначати основні умови збереження емоційного здоров’я викладача; володіти сучасними техніками і прийомами стабілізації емоційного стану

Теми:

 1. Полікультурна компетентність викладача
 2. Іноземний студент як учасник освітнього процесу
 3. Формування позитивної мотивації до навчання іноземних здобувачів вищої освіти
 4. Адаптація до навчального процесу іноземних здобувачів вищої освіти
 5. Специфіка викладання фахових дисциплін іноземним здобувачам освіти
 6. Імідж викладача у сприйнятті іноземних студентів
 7. Конфлікти у педагогічній взаємодії
 8. Роль психічних процесів у пізнавальній активності здобувачів освіти
 9. Тьюторське супроводження іноземних студентів у процесі навчання
 10. Сутність та профілактика емоційного вигорання викладача

Тривалість курсу:
150 годин (5 кредитів ЄКТС; 4 тижні)