Метою є удосконалення вмінь та навичок попередження професійного вигорання освітян, збереження емоційного здоров’я, що забезпечують підтримку освітньої діяльності учасників освітнього процесу.

 

Очікувані результати навчання:

Володіти внутрішньою мотивацією та проявляти здатність до власного професійного розвитку і професійної саморефлексії, визначати основні умови збереження емоційного здоров’я викладача; володіти сучасними техніками і прийомами стабілізації емоційного стану

 

Теми:

  1. Професійне вигорання викладача
  2. Стреси у діяльності викладача та шляхи  їх подолання
  3. Арт-терапія та її інструментарій у професійній діяльності викладача

 

Обсяг та тривалість курсу

30 годин (1  кредит ECTS; 1 тиждень)