ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИЙ ЦИКЛ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦІЄЮ»

 

Тривалість циклу: 156 годин (1 місяць)

 Мета циклу. Набуття та вдосконалення професійних компетентностей відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик другої, першої та вищої кваліфікаційних категорій зі спеціальності «Організація та управління фармацією» з метою атестації на відповідну кваліфікаційну категорію.

Цикл призначений для керівників фармацевтичних закладів (структурних підрозділів) та їх заступників, які готуються до атестації на присвоєння чи підтвердження кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Організація та управління фармацією».

Про цикл. Програма передатестаційного циклу містить основний курс – організація та управління фармацією, суміжні курси – технологія ліків, якість, стандартизація та сертифікація лікарських засобів, клінічна фармація, а також додаткова програма зі спеціальної підготовки. До програми включені актуальні питання управління фармацевтичним сектором галузі охорони здоров’я, організаційно-правових та економічних аспектів діяльності фармацевтичних закладів, маркетингової політики та реклами, використання ІТ-технологій у діяльності сучасної аптеки. Цікавим для фахівців фармації буде розгляд питань сучасних аспектів фармацевтичної опіки при відпуску лікарських засобів, фармакотерапії та фармакопрофілактики.

У процесі реалізації програми також приділено увагу новим технологіям у фармацевтичному виробництві – створенню лікарських засобів на основі біотехнології, систем з цілеспрямованою доставкою ліків, лікарських терапевтичних систем та ін., питанням стандартизації та сертифікації лікарських засобів, фітозасобів, сучасному стану та перспективам розвитку фармацевтичного ринку України.

Програма циклу (ключові теми):

Сучасний стан фармацевтичного забезпечення населення України

Управління фармацевтичними закладами

Законодавче регулювання відпуску лікарських засобів та медичних виробів

Ціни та цінова політика у сфері обігу лікарських засобів

Нові технології у фармацевтичному виробництві та лікарські засоби нового покоління

Система забезпечення якості лікарських засобів в Україні та світі

Організація невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях

Контролюючі заходи – базовий, поточний контроль та тестовий іспит. Успішне складання іспиту передбачає: вища кваліфікаційна категорія – 90 % правильних відповідей, перша – 85 %, друга – 80 %.