Навчальний тренінг  «Створення освітніх вебквестів»

Метою є підвищення здатності викладача розробляти та упроваджувати вебквест в освітній діяльності.

 

Програмні результати навчання 

  • Розуміти сучасні методи і технології викладання, що можуть використовуватися для відповідної навчальної дисципліни, аналізувати і вдосконалювати власні методи викладання.
  • Викладати із застосуванням сучасних і ефективних методів і технологій викладання.

 

Теми

  1. Теоретико-методологічні засади використання вебквесту
  2. Онлайн ресурси для  створення освітніх вебквестів.

 

Обсяг та тривалість курсу

30 годин (1 кредит ECTS; 1 тиждень)