Цикл ТУ-2 «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА З ВІДПУСКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

 

Тривалість циклу: 72 години (2 тижні)

 Мета циклу. Розвиток професійних компетентностей в окремих питаннях виробництва, реалізації, зберігання, відпуску та раціонального застосування лікарських засобів.

Цикл призначений для молодших спеціалістів (фармацевтів), бакалаврів.

Про цикл. Програмою передбачено розгляд питань щодо стану вітчизняного фармацевтичного ринку, міжнародних та вітчизняних стандартів виробництва, зберігання та відпуску лікарських засобів, медико-біологічних та фармацевтичних аспектів розробки ліків у різних лікарських формах, вимог до їх виробництва, зберігання, застосування та безпеки при використанні. У межах програми також знайшли відображення питання відпуску та застосування певних груп фармацевтичної продукції, а також особливості раціонального використання лікарських засобів, відповідального самолікування та фармацевтичної допомоги.

Після закінчення вивчення програми циклу тематичного удосконалення працівники аптек та їх структурних підрозділів будуть готові добре орієнтуватися у величезному обсязі професійної інформації про лікарські засоби, володіти сучасними змінами у чинному законодавстві та новими нормативним актам, що регламентують виконання посадових обов’язків.

Програма циклу (ключові теми):

Актуальні питання виробництва лікарських засобів: міжнародна та вітчизняна практика

Належна аптечна практика (GPP) як стандарт якості аптечних послуг

Відповідальне самолікування та фармацевтична допомога

Фармакотехнологічні та біофармацевтичні особливості лікарських засобів

Сучасні лікарські засоби альтернативної медицини, дієтичні добавки

Загальні принципи взаємодії лікарських засобів з організмом

Поняття про невідкладну медичну допомогу

Контролюючі заходи – поточний контроль та тестовий іспит. Успішне складання іспиту передбачає як мінімум 60 % правильних відповідей.