Цикл ТУ-15 «Новітні напрямки розвитку та удосконалення системи забезпечення якості у фармації»

Тривалість циклу: 156 годин (1 місяць)

Мета циклу. Набуття та вдосконалення професійних компетентностей викладачів дисциплін хімічного і біологічного спрямування.

Цикл призначений для працівників фармацевтичних (медичних) навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, що викладають дисципліни хімічного і біологічного спрямування.

Про цикл. Програма передбачає розгляд широкого кола питань якості, стандартизації та сертифікації ліків, забезпечення якості лікарських фітозасобів та суміжних дисциплін. Засвоєння програмного матеріалу дозволить слухачам отримати ґрунтовну підготовку та закріпити практичні навички з питань управління та забезпечення якості лікарських засобів; особливостей стандартизації та сертифікації фармацевтичної продукції; новітніх досягненнях у галузі фармацевтичного аналізу; валідації аналітичних методик та випробувань; фармакопейних конвенцій світу; особливостей стандартизації та контролю якості лікарської рослинної сировини, лікарських засобів рослинного походження, спеціальних харчових продуктів, косметичних засобів та гомеопатичних лікарських засобів рослинного походження; раціонального застосування лікарських рослин; застосування сучасних методів аналізу для потреб військової медицини в Україні та за кордоном.

Програма циклу (ключові теми):

Управління та забезпечення якості лікарських засобів

Фармацевтичний аналіз як складова системи контролю якості лікарських засобів

Стандартизація лікарських засобів

Сертифікація фармацевтичної продукції

Основи валідації

Державна Фармакопея України. Міжнародні фармакопейні конвенції

Особливості стандартизації та контролю якості лікарської рослинної сировини та лікарських засобів рослинного походження

Контроль якості спеціальних харчових продуктів, косметичних засобів та гомеопатичних лікарських засобів рослинного походження

Раціональне застосування лікарських рослин

 Вид підсумкового контролю – Іспит (тестування в обсязі 20 запитань; успішне складання – не менше 60% правильних відповідей).