Рішення круглого столу

Реєстр баз стажування

Персональний склад керівників

«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЧИННОЇ МОДЕЛІ ІНТЕРНАТУРИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»

(20 червня 2019 р., м. Харків)

Представники регуляторних органів з питань фармації у Харківській області, академічної фармацевтичної спільноти, роботодавців, що здійснюють фармацевтичну діяльність у регіоні (список учасників додається) за результатами проведеного обговорення вирішили:

  1. Встановити критерії до баз стажування провізорів-інтернів.
  2. Створити реєстри баз стажування та керівників провізорів-інтернів й переглядати їх двічі на рік (червень, січень).
  3. Оприлюднювати зазначені реєстри на сайтах Департаменту охорони здоров’я Харківської державної адміністрації

https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/141 та Інституту підвищення кваліфікації НФаУ

Базами стажування провізорів-інтернів вважати фармацевтичні підприємства, які відповідають зазначеним критеріям:

  • забезпечують юридичний статус проходженню інтернатури (мають можливість увести у штатний розпис посади провізорів-інтернів та оформити з ними трудові договори);
  • мають у штаті спеціалістів з кваліфікаційними категоріями. Керівниками провізорів-інтернів призначають спеціалістів фармації з вищою та першою кваліфікаційними категоріями. Кількість провізорів-інтернів, що може бути закріплена за одним керівником – не більше 7;
  • готові системно співпрацювати з Інститутом підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (своєчасно подавати до ЗВО наказ про зарахування на посади провізорів-інтернів; готувати навчальні плани стажування, брати участь у спільних методичних семінарах тощо).